Articles

FLY-Kids: vliegende start voor jonge kinderen op het gebied van leefstijl

NTvL - jaargang 2, nummer 2, april 2024

drs. M.J.C. Kooij , dr. L. Schiphof-Godart , J.J.A. Krijger , prof. dr. K.F.M. Joosten

SAMENVATTING

Leefstijl is een belangrijke factor bij het ontstaan van overgewicht en obesitas. Vroege signalering van leefstijlfactoren kan bijdragen aan het tijdig bijsturen van ongezond gedrag en het aanmoedigen van gezond gedrag. FLY-Kids is een signaleringsinstrument ontwikkeld om leefstijlfactoren in kaart te brengen bij kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar. Het instrument kan worden gebruikt binnen de jeugdgezondheidszorg als gespreksondersteuning. Met leeftijdsspecifieke handelingsperspectieven wordt ondersteuning geboden aan ouders bij het veranderen van de leefstijl van hun kind. De volgende stap is de digitalisatie van het instrument voor optimale implementatie.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2024;2(2):70–6)

Lees verder