Articles

INTERPROFESSIONELE SAMENWERKING BINNEN DE PARAMEDISCHE (LEEFSTIJL)-ZORG: WAAROM IS DIT ZO MOEILIJK REALISEERBAAR EN HOE KUNNEN WE DIT VERBETEREN?

NTvL - 2023, nummer 3, oktober 2023

dr. J. Knoop , prof. dr. M. de van der Schueren , prof. dr. J. Dekker , dr. A. de Kruif , dr. E. Naumann , prof. dr. R.W.J.G. Ostelo , J. Ratter MSc, dr. ir. E. Vasse , dr. S. Wiertsema , dr. S.F.E. van Weely , dr. J.B. Staal

SAMENVATTING

Voor veel cliëntgroepen is een behandeling vanuit meer dan één (para)medische zorgdiscipline vereist, met name als sprake is van een chronische aandoening of multimorbiditeit. Afstemming en samenwerking tussen deze disciplines (interprofessionele samenwerking) is dan noodzakelijk om goede zorg te leveren. Dit geldt ook – of in het bijzonder – voor de (paramedische) leefstijlzorg. In de praktijk komt interprofessionele samenwerking binnen deze leefstijlzorg echter moeizaam of niet tot stand door een veelvoud aan zorginhoudelijke (zoals gebrek aan kennis van expertise van andere disciplines), organisatorische (zoals gebrek aan tijd en vergoeding) of persoonlijke belemmeringen (zoals angst voor aantasting in professionele identiteit). Het is essentieel om deze belemmeringen voor interprofessionele samenwerking te ontrafelen en hier passende oplossingen voor te vinden. In dit artikel doen we hier een aanzet toe door de ervaren belemmeringen uit eigen onderzoeksprojecten te bespreken en te vergelijken met de wetenschappelijke literatuur. Vervolgens bespreken we mogelijke oplossingen voor deze belemmeringen, zowel voor de zorgprofessional als voor andere belanghebbenden, waarmee de (paramedische) leefstijlzorg kan verbeteren.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(3):132–8)

Lees verder