Articles

EEN COSCHAP HUISARTSGENEESKUNDE MET FOCUS OP PREVENTIE EN EEN GEZONDE EN DUURZAME LEEFSTIJL: GELEERDE LESSEN

NTvL - 2023, nummer 3, oktober 2023

drs. J. Janmaat

SAMENVATTING

Een synthese van theorie en praktijk aan de hand van een coschap leefstijlgeneeskunde en preventie in de huisartspraktijk door een laatstejaars coassistent/CO2-assistent. Met aandacht voor bevordering van gezondheid op een manier die zowel gezond is voor mens als planeet lijkt een grote maatschappelijke winst te behalen. De rol van de arts als gezondheidsbevorderaar, maar ook de klimaat- en ecologische crisis en daarbij horende negatieve gezondheidseffecten en sociale onrechtvaardigheid, bieden aanknopingspunten voor leefstijlgeneeskunde. De arts als centraal aanspreekpunt in de maatschappij heeft een signalerende, initiërende, coachende en verwijzende functie, ook ten aanzien van het bevorderen van gezondheid via leefstijl. De uitvoering van duurzame leefstijlgeneeskunde en preventie kent vele manieren. In dit coschap werd een aantal overkoepelende lessen geleerd. Ten eerste is een gepersonaliseerde aanpak waarin de mens centraal staat belangrijk. Ten tweede bestaat er een ambivalentie ten aanzien van tijd. Immers, er kan veel in korte tijd, maar een teveel aan klussen in een te korte tijd vormt een barrière. Ten derde kan veel winst worden behaald door te zoeken naar ‘gezondheid co-benefits’, bijvoorbeeld interventies die goed zijn voor gezondheid, goed voor zorgkosten en goed voor milieu. Tot slot is voor toekomstige artsen het aanleren van kennis en vaardigheden ten behoeve van een duurzame en gezonde leefstijl welkom, onder andere omdat een gezonde toekomst voor zowel patiënt als planeet onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(3):144–9)

Lees verder