Articles

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ALS BASIS VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN LEEFSTIJL IN DE ZORG

NTvL - 2023, nummer 4, december 2023

dr. J.H.M. van Bilsen , drs. M.J. Knapen , dr. J.J.W. Molema

INLEIDING

Passende zorg is zorg op het juiste moment, afgestemd op de behoefte en omstandigheden van de patiënt, en waarover de patiënt en zorgverlener samen beslissen. Passende zorg legt minder de focus op ziekte en behandeling, en meer op de inzet op gezondheid en wat iemand wel kan en wil. Leefstijl vormt een belangrijk onderdeel van passende zorg. Daarom zet de Coalitie Leefstijl in de Zorg zich in om de inzet op gezonde leefstijl in en vanuit de reguliere zorg te vergroten.

Net zoals bij andere aspecten van passende zorg is het ook belangrijk dat leefstijl(zorg) ‘werkt’, dat het bijdraagt aan betere (ervaren) gezondheid, kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. Om te weten wat werkt en om gestructureerd te onderzoeken wat we nog niet weten, zet de Coalitie Leefstijl in de Zorg een van haar zeven teams in om het thema onderzoek aan te pakken. Team Onderzoek werkt aan het verkleinen van de kennisversnippering in het veld en stelt hiervoor als eerste een Strategische Kennisagenda (SKA) Leefstijl in de Zorg op. Het team wordt geregisseerd door TNO en NFU.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(4):196–7)

Lees verder

UPDATE COALITIE LEEFSTIJL IN DE ZORG

NTvL - 2023, nummer 3, oktober 2023

dr. J.J.W. Molema , dr. ir. M.J. van Erk , drs. Y.E. Spies

INLEIDING

In maart 2023 gaf de minister van VWS het startsein voor de Coalitie Leefstijl in de Zorg. Deze Coalitie bestaat uit een groeiende verzameling deelnemers die actief is in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken is bij leefstijl in de zorg. Gedurende de looptijd van de Coalitie, tot eind 2025, wordt u in dit tijdschrift regelmatig op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en resultaten van de Coalitie. In dit eerste artikel zetten we uiteen waarom de Coalitie er is, wie betrokken zijn bij de Coalitie, en waar de Coalitie aan werkt en hoe.

(NED TI DSCHR LEEFSTI LGENEESKD 2023;1(3):150–1)

Lees verder

LEEFSTIJLGENEESKUNDE: HOE, WAT EN WAAROM? EN WAAROM DIT TIJDSCHRIFT?

NTvL - 2023, nummer 1, mei 2023

dr. J.J.W. Molema , prof. dr. M.A.E. de van der Schueren , dr. J. Deenik , drs. C.K. Bos

SAMENVATTING

Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zien landen en gezondheidszorgsystemen zich voor de complexe uitdaging gesteld een antwoord te vinden op het al maar groeiend aantal mensen met één of meerdere leefstijlgerelateerde aandoeningen. Leefstijlgeneeskunde wordt steeds vaker genoemd als belangrijk onderdeel van de oplossing die nodig is om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dit artikel geeft een overzicht van 1) de breedte, meerwaarde en beperkingen van leefstijlgeneeskunde, 2) de vraag waarom leefstijlgeneeskunde nu los staat van de reguliere geneeskunde en 3) hoe dit tijdschrift via kennisdeling wil bijdragen aan de verbinding van leefstijl, gezondheid en gedrag aan ziekte en zorg.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1:5–10)

Lees verder