Articles

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ALS BASIS VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN LEEFSTIJL IN DE ZORG

NTvL - 2023, nummer 4, december 2023

dr. J.H.M. van Bilsen , drs. M.J. Knapen , dr. J.J.W. Molema

INLEIDING

Passende zorg is zorg op het juiste moment, afgestemd op de behoefte en omstandigheden van de patiënt, en waarover de patiënt en zorgverlener samen beslissen. Passende zorg legt minder de focus op ziekte en behandeling, en meer op de inzet op gezondheid en wat iemand wel kan en wil. Leefstijl vormt een belangrijk onderdeel van passende zorg. Daarom zet de Coalitie Leefstijl in de Zorg zich in om de inzet op gezonde leefstijl in en vanuit de reguliere zorg te vergroten.

Net zoals bij andere aspecten van passende zorg is het ook belangrijk dat leefstijl(zorg) ‘werkt’, dat het bijdraagt aan betere (ervaren) gezondheid, kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. Om te weten wat werkt en om gestructureerd te onderzoeken wat we nog niet weten, zet de Coalitie Leefstijl in de Zorg een van haar zeven teams in om het thema onderzoek aan te pakken. Team Onderzoek werkt aan het verkleinen van de kennisversnippering in het veld en stelt hiervoor als eerste een Strategische Kennisagenda (SKA) Leefstijl in de Zorg op. Het team wordt geregisseerd door TNO en NFU.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(4):196–7)

Lees verder