Articles

EEN ‘GROENE’ LEEFSTIJL MET BEHULP VAN DE TOOLKIT NATUUR VOOR GEZONDHEID

NTvL - 2023, nummer 3, oktober 2023

drs. M.P. Mereboer , drs. J.A. Postma , O.S. van der Ende BA

SAMENVATTING

Natuur levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van de mens. De wetenschappelijke basis hiervoor wordt steeds vaker aangetoond. Wonen in een groene omgeving is geassocieerd met een betere gezondheid. Op gebied van leefstijl draagt natuur bij aan zes aspecten: bewegen, ontspannen, slapen, voeding, sociale contacten en zingeving. De Toolkit Natuur voor Gezondheid biedt professionals in de zorg-, welzijns- en sportsector praktische adviezen om natuur toe te passen in hun dagelijkse werkwijze.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(3):139–43)

Lees verder