Articles

De gecombineerde leefstijlinterventie: goed op weg!?

NTvL - 2023, nummer 2, september 2023

dr. M. Stiggelbout , dr. H. Rosendal

SAMENVATTING

In Nederland zijn vier erkende gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) gericht op mensen met overgewicht. Zij krijgen dan begeleiding en advies over gezonde voeding, bewegen en andere relevante factoren, zoals stress en slaapgebrek. Deze vier GLI’s variëren qua inhoud, opzet en effectiviteit. De algehele effecten van GLI’s zijn met een gemiddelde gewichtsafname van 3,4% bescheiden te noemen. In dit artikel worden niet alleen de verschillen per GLI beschreven, maar wordt ook een overzicht gegeven van de werkzame GLI-elementen. Mede op basis daarvan pleiten de auteurs voor een verdere doorontwikkeling van de huidige GLI’s, waarbij de GLI-elementen, zowel afzonderlijk als in samenhang, goed worden onderzocht. Dit zou vervolgens moeten leiden tot één landelijke basis-GLI met voldoende beweegcontactmomenten en een adequate combinatie van fysieke bijeenkomsten en online ondersteuning. Ook adviseren de auteurs om de GLI een meer integraal karakter te geven, waarbij ook andere factoren, zoals psychologische aspecten en schuldenproblematiek, aandacht krijgen. Dit alles vereist wel een bereidheid van alle betrokken partijen om onderling samen te werken, gezamenlijk kennis uit te wisselen, te leren van elkaar en samen door te ontwikkelen.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;2:64–9)

Lees verder