Articles

PILOTSTUDIE NAAR HET EFFECT VAN EEN LEEFSTIJLINTERVENTIE BIJ PATIËNTEN MET PULMONALE ARTERIËLE HYPERTENSIE

NTvL - 2023, nummer 4, december 2023

drs. D.P.M. van den Bogaert

Dit is een journalscan van het artikel “a nutrition and lifestyle intervention to improve quality of life for patients with pulmonary arterial hypertension” met commentaar voor de Nederlandse klinische praktijk.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;1(3):203–4)

Lees verder