Articles

IMPULS VOOR MEER AANDACHT VOOR VOEDING EN LEEFSTIJL IN DE OPLEIDING VAN ARTSEN EN VERPLEEGKUNDIGEN

NTvL - 2023, nummer 2, september 2023

B.A.D.F. Saals MSc, ir. G.M. Plas , ir. M. Menkveld-Beukers

SAMENVATTING

Het is belangrijker dan ooit om leefstijlgerelateerde ziekten te voorkomen. Inmiddels heeft meer dan de helft van de volwassen Nederlandse bevolking overgewicht en 15% heeft obesitas.1 Artsen en verpleegkundigen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan preventie en behandeling van overgewicht en obesitas. Een brede blik op leefstijl en andere factoren bij het ontstaan en tegengaan van obesitas is hierbij cruciaal. Meer aandacht voor leefstijl in het zorgonderwijs is dus noodzakelijk, maar implementatie in het curriculum blijkt een uitdaging.12 Het project ‘Overgewicht & Leefstijl in Zorgopleidingen’ ondersteunt en versterkt meer aandacht voor leefstijl in zorgopleidingen en biedt een landelijk netwerk van opleidingen en stakeholders. Er is een beweging in gang gezet, aansluitend op het Raamplan Artsopleiding en de Bachelor of Nursing 2030. De komende jaren is doorontwikkeling nodig om dit in leerlijnen in te bedden, docenten te trainen en om preventie en de behandeling van overgewicht te verankeren in het reguliere werkproces van artsen en verpleegkundigen.

(NED TIJDSCHR LEEFSTIJLGENEESKD 2023;2:91–5)

Lees verder