Amerikaans onderzoek legt verband tussen vapen en hoger risico op astma bij jongeren

oktober 2023 Verslaving Puberteit Willem van Altena
Colourful overlapping silhouettes of Children using e-cigarettes or vapes. Electronic cigarette, e-cigarette, vapers, inhale, passive smoker, handheld electronic device, tobacco smoking, smoker, nicotine, social issue

Zijn e-sigaretten nu veilig in het gebruik of niet? Daar wordt in verschillende landen heel anders over gedacht. In Groot-Brittannië worden e-sigaretten als relatief veilig alternatief voor tabakssigaretten gezien, en worden er zelfs gratis vapingkits uitgedeeld aan mensen die willen stoppen met roken. Maar in de Verenigde Staten toont een recente studie aan dat vapen het risico op astma verhoogt bij jongeren die nooit tabaksproducten gerookt hebben. Het onderzoek is gepubliceerd in vaktijdschrift Preventive Medicine.

De studie werd uitgevoerd door een team wetenschappers van de School of Public Health van de Texas A&M University in College Station (Verenigde Staten), onder leiding van Taehyun Roh, PhD, assistent-professor aan de afdeling epidemiologie en biostatistiek. Hij is van mening dat de bevindingen de noodzaak benadrukken van strategieën voor de volksgezondheid om de toename van het gebruik van e-sigaretten onder adolescenten aan te pakken.

Opzet onderzoek

De onderzoekers onderzochten gegevens van 3.042 pubers en adolescenten in Texas en 32.885 jongeren in de Verenigde Staten, in de leeftijd van 13 tot 17 jaar, verzameld tussen 2015 en 2019 als onderdeel van het Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS) van de CDC. De YRBSS stelde deelnemers onder andere de vraag of ze ooit een elektronisch verdampingsproduct hebben gebruikt, hoeveel dagen van de voorgaande 30 ze hebben gevaped en of een arts of verpleegkundige hen ooit heeft verteld dat ze astma hebben.

In het Texas cohort meldde 44% van de jongeren (n = 1.304; 44,6% meisjes; gemiddelde leeftijd 15,9 jaar) ooit een e-sigaret te hebben gebruikt, en 13,4% (n = 323; 14,9% meisjes; gemiddelde leeftijd 15,9 jaar) gaf aan op dit moment een e-sigaret te gebruiken. Analyses aangepast voor covariaten toonden aan dat jongeren met een Latijns-Amerikaanse etniciteit een lagere kans hadden om te vapen vergeleken met blanke jongeren in Texas, waarbij zwarte jongeren ook minder huidig gebruik vertoonden.

Depressie

Ook was een historie van e-sigaretgebruik onder jongeren in Texas significant geassocieerd met oudere leeftijd, eerder gebruik van brandbare rookwaren, gebruik van andere middelen en depressie, waarbij eerder gebruik van brandbare rookwaren en andere middelen ook verband hield met het huidige gebruik. Huidig gebruik van de e-sigaret kwam minder vaak voor bij mannelijke tieners.

Van het Amerikaanse cohort meldde 60,6% (n = 19.893; 60,4% meisjes; gemiddelde leeftijd 15,8 jaar) ooit e-sigaretten te hebben gebruikt, en 17,2% (n = 5.390; 16,5% meisjes; gemiddelde leeftijd 15,9 jaar) meldde nog steeds te vapen.

Obesitas

Jongeren die ooit hadden gevaped in de gehele V.S. waren vaker mannelijk, hadden vaak al tabaksproducten of andere middelen gerookt en hadden vaker een geschiedenis van depressie. Opmerkelijk werd obesitas geassocieerd met significant lagere kansen om ooit gevaped te hebben.  Er waren daarnaast significant hogere kansen voor recent gebruik onder oudere adolescenten en onder adolescenten met overgewicht en die eerder tabaksproducten en andere middelen hadden gebruikt. Zwarte en Latijns-Amerikaanse adolescenten leken minder vaak met vapen in aanraking te zijn gekomen vergeleken met blanke adolescenten.

De YRBSS-gegevens gaven ook aan dat bij 23,5% van de adolescenten uit het Amerikaanse cohort en 23% van het Texaanse cohort astma was vastgesteld. Hoewel het ooit gevaped hebben significant geassocieerd was met astma onder Texaanse adolescenten, zette deze trend niet door in het Amerikaanse cohort.

Toen de onderzoekers de analyse stratificeerden naar eerder gebruik van brandbare producten, vonden ze geen verband tussen het gebruik van e-sigaretten en astma onder adolescenten die eerder brandbare producten hadden gebruikt in beide cohorten. Maar onder adolescenten die nog nooit brandbare producten hadden gebruikt, was er een significant positief verband tussen het gebruik van e-sigaretten en astma in zowel Texas als in de Verenigde Staten als geheel.  

“Het onderzoek identificeerde een associatie tussen e-sigaretgebruik en astma bij adolescenten die nooit conventionele tabaksproducten hadden gerookt,” concludeert Roh. “Dit toont aan dat het gebruik van e-sigaretten het risico op astma bij jongeren verhoogt, los van of ze conventionele tabaksproducten gebruiken of gebruikt hebben.”

Op basis van deze bevindingen roepen de onderzoekers op tot verder onderzoek naar de culturele beschermende factoren die samenhangen met het verminderde gebruik van e-sigaretten onder Latijns-Amerikaanse jongeren, de relatie tussen lichaamsgewicht en e-sigaretgebruik en de causaliteit tussen deze associaties.

Strengere regelgeving

De onderzoekers menen dat hun bevindingen meer gerichte interventies op het gebied van de volksgezondheid rechtvaardigen die gericht zijn op het verminderen van het gebruik van e-sigaretten, om zodoende de last van astma terug te dringen. Deze interventies kunnen bestaan uit bewustmaking, strengere regelgeving en alternatieve copingmechanismen voor geestelijke gezondheid, stellen de onderzoekers, met meer kennis over de negatieve gevolgen van het gebruik van e-sigaretten waardoor mensen weloverwogen beslissingen kunnen nemen en adolescenten kunnen ontmoedigen om te beginnen of door te gaan met het gebruik ervan.

Daarnaast denken de onderzoekers dat er ook politieke stappen gezet kunnen worden om vaping –en daarmee astma- een halt toe te roepen, bijvoorbeeld door vapen in alle openbare gelegenheden te verbieden, de verspreiding van allerlei hippe smaakjes die tieners aanspreken te voorkomen, en uitgebreide publieke bewustwordingscampagnes te lanceren.

Referentie

Taehyun Roh, Kido Uyamasi, Anisha Aggarwal, et al. Association between e-cigarette use and asthma among US adolescents: Youth Risk Behavior Surveillance System 2015–2019, Preventive Medicine, Volume 175, 2023, 107695, ISSN 0091-7435, https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2023.107695.